U bevindt zich op: Home nl Etikettering

Etikettering

Regels voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels zijn vastgelegd in de verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP).

Als de stoffen voldoen aan één of meerdere van de gevaarsklassen van bijlage 1 van de Europese CLP verordening, dan dient u het etiket te voorzien van de volgende informatie:

  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
  • productidentificatie
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord
  • gevarenaanduiding(en): H-zinnen
  • voorzorgsmaatregelen: P-zinnen
  • aanvullende informatie: (indien van toepassing EUH-zinnen volgens bijlage II,deel 2 en 4)

Mengsel of één werkzame stof

Bestaat de biocide die u op de markt brengt uit één werkzame stof, dan moet u deze voor het in de handel brengen indelen, etiketteren en verpakken volgens CLP. Bent u een leverancier van een biocide die u als mengsel of formulering (meerdere werkzame stoffen) op de markt brengt, dan moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgensde Europese Richtlijn over de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke preparaten. 

Na 1 juni 2015 is indeling, etikettering en verpakking van mengsels volgens de regels van de CLP verplicht. Er geldt een zogenaamde uitverkoopperiode voor mengsels die voor die datum op de markt zijn gebracht. Deze periode loopt tot 1 juni 2017 en houdt in dat leverancier de eerder geleverde producten niet hoeft terug te halen om de oude indeling op het etiket te veranderen zodat het etiket voldoet aan de verplichtingen vanuit CLP.

Meer informatie

Voor CLP is een speciale helpdesk beschikbaar, waar u informatie vindt over uw verplichtingen vanuit de CLP verordening en waar u uitleg kunt vinden over de wetgeving. Kijk op de website van de helpdesk voor meer informatie over de CLP.

Meer informatie over de producteisen van biociden staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Zoeken:

Service