U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating Behandelde voorwerpen Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De Europese vergadering van bevoegde autoriteiten (CA meeting) heeft een Q&A-document over behandelde voorwerpen uitgebracht. Hierin worden veel vragen over behandelde artikelen behandeld. Op deze pagina laten we een aantal aanvullende vragen zien.

 1. Wat zijn behandelde voorwerpen
 2. Wat is een werkzame stof
 3. Wat is een biocidale functie of werking
 4. Wat is een primaire biocidale functie
 5. Wat is een product type
 6. Wat is een "Letter of Access"
 7. Heeft een met biociden behandeld voorwerp een officiële toelating tot de markt nodig?

 

Wat zijn behandelde voorwerpen?

Behandelde voorwerpen zijn artikelen of mengsels die met biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt.
Voorbeelden van behandelde voorwerpen zijn:

 • verf waaraan een biocide is toegevoegd zodat deze beschermd is tegen schimmelgroei;
 • een meubel dat is behandeld met een middel tegen houtwormen, een leren tas waarvan het leer is behandeld met een biocide tegen schimmel. 

Wat is een werkzame stof?

Een werkzame stof is een (chemische)verbinding of micro-organisme met een werking op of tegen schadelijke organismen.
Voorbeelden van werkzame stoffen zijn:

 • de stof in mieren poeder dat de mieren afschrikt;
 • de stof in muizen korrels dat ervoor zorgt dat de muizen dood gaan.

Wat is een biocidale functie of werking?

Een biocidale functie of werking van een product is het doel of effect heeft om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.

Wat is een primaire biocidale functie?

Als een behandeld voorwerp meerdere functies heeft maar de werking als biocide belangrijker is dan de andere functies of van gelijk belang is aan de hoofdfunctie, dan heeft het behandelde voorwerp een primaire biocidale functie.
Voorbeelden van behandelde voorwerpen met een primaire biocidale functie zijn:

 • verf waarin een biocide zit dat ervoor zorgt dat een hele badkamer vrij blijft van schimmel;
 • sokken die op de markt gebracht worden als speciale hulpmiddelen voor gevoelige mensen om te voorkomen dat de huid in aanraking komt met ongewenste bacteriën. 

Wat is een product type (PT)?

Biociden worden onderverdeeld in 22 producttypen (PTs). Er worden 4 hoofdgroepen biociden met bijbehorende producttypen onderscheiden: desinfecteermiddelen, conserveringsmiddelen, middelen voor plaagdierbestrijding en de overige biociden.
De producttypen hebben een nummer, waaraan regelgeving met betrekking tot toelating tot de martk is gekoppeld. De actuele lijst met producttypen is terug te vinden op de website van het Ctgb.

Wat is een "Letter of Acces"?

Voor de toelating van een biocide moeten de aanvrager het recht hebben om de gegevens te gebruiken uit het dossier voor de toelating van de werkzame stof. Dit recht is geregeld in een "Letter of Access".

Heeft een met biociden behandeld voorwerp een officiële toelating tot de markt nodig?

De biocide stof die toegepast wordt geeft het voorwerp een extra eigenschap. Of het voorwerp daarmee zelf een biocide wordt, hangt er van af of die extra eigenschap de primaire functie van het voorwerp bepaalt.
Zo zijn er twee verschillende situaties denkbaar waarin met biociden behandelde sokken op de markt worden gebracht. In de eerste situatie worden de sokken op de markt gebracht met claim dat zij met een extra eigenschap hebben waardoor je ze langer kan dragen zonder dat zij gaan stinken. In dat geval hebben zij als primaire functie gewoon sokken. Daarmee gaat het niet om een biocide, maar wel om met biociden behandelde voorwerpen.

Een officiële toelating is dan niet nodig, maar de sokken moeten wel voldoen aan de eisen die de Biocidenverordening aan behandelde voorwerpen stelt. Zo moet het bedrijf dat de sokken op de markt brengt nagaan of de biocide is goedgekeurd voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt. Ook moet het bedrijf nagaan of er bij de toelating extra acties van het bedrijf voorgeschreven zijn. Er kan bijvoorbeeld een verplichting gelden om specifieke informatie te geven op het etiket.
In de tweede situatie worden de sokken op de markt gebracht als speciale hulpmiddelen voor gevoelige mensen om te voorkomen dat de huid in aanraking komt met ongewenste bacteriën. In dat geval is de primaire werking een antibacteriële werking en daarmee worden de sokken een biocide. De sokken moeten dan voldoen aan eisen die gelden voor biociden (werkzaamheid, veiligheid) en er is een toelating nodig van het College voor toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) voordat de producten in Nederland op de markt gebracht mogen worden. 
  

 

 

 

 

 

 

 
Zoeken:

Service