U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating In situ gegenereerde Werkzame Stoffen Producttoelating in situ gegenereerde biociden Producttoelating vrije radicalen

Producttoelating vrije radicalen

Vrije radicalen zijn werkzame stoffen met een (zeer) korte levensduur. Vanwege de korte levensduur en hoge reactiviteit moeten deze radicalen, wanneer ze toegepast worden als biocide, in situ gegenereerd worden. Vrije radicalen worden gedefinieerd als atomen, moleculen of ionen met op zijn minst een ongepaard elektron. Singletzuurstof is strikt genomen geen vrij radicaal maar wordt voor het gemak ook tot deze categorie gerekend.

Vrije radicalen worden ingedeeld in drie groepen:

  • Systemen die radicalen genereren om water te behandelen. Een voorbeeld hiervan is het in Nederland toegelaten systeem AOT-Aqua+, waarbij onder invloed van UV licht hydroxylradicalen in water gevormd worden. Hiermee kan een waterstroom gedesinfecteerd worden.
  • Systemen die radicalen genereren om lucht te behandelen. Dit zijn bijvoorbeeld systemen voor luchtbehandeling die elektrische ontlading of UV licht gebruiken om radicalen te vormen. Met deze radicalen wordt een luchtstroom gedesinfecteerd.
  • Mengsels of artikelen die radicalen genereren om oppervlakken te behandelen. Dit zijn bijvoorbeeld verven op basis van titaniumdioxide als katalysator, die onder invloed van UV licht vrije radicalen uit lucht of water genereren. De radicalen zorgen dat het oppervlak van de verf gedesinfecteerd blijft.

De radicalen zijn de biociden die toegelaten moeten worden. Precursors van radicalen om water en lucht te behandelen zijn niet ‘geschikt’ voor toelating. De toelating kan in die gevallen bijvoorbeeld de vorm krijgen van: ‘hydroxylradicalen gegenereerd met systeem X van firma Y ter desinfectie van water’.

Bij een verf worden de radicalen gevormd onder invloed van UV licht en de katalysator in de verf uit lucht en/of water. Europees is nog niet afgestemd wat in dit geval de toelating krijgt, maar voor de hand ligt om de verf toe te laten.

Zoeken:

Service