U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating In situ gegenereerde werkzame stoffen Producttoelating in situ gegenereerde biociden Producttoelating releasers

Producttoelating releasers

Releasers zijn stoffen die in de omstandigheden van het gebruik een stof vrij laten komen die het biocide effect bewerkstelligt. Het gaat hier niet echt om in situ ‘gegenereerde’ biociden.

Releasers zijn wel verwant aan in situ gegenereerde biociden omdat:

  • de releasers ervoor zorgen dat de werkelijke werkzame stof pas bij het gebruik ter plekke vrijkomt
  • releasers ook zijn beschreven in de Europese guidance ‘Management of in situ generated active substances in the context of the BPR’.

De combinatie van releaser en de vrijkomende werkzame stof wordt gezien als de werkzame stof. Daarom is het product dat de releaser bevat het biocide dat de toelating krijgt. Daarmee lijkt dat product sterk op een gewoon biocide (een product samengesteld uit een of meer werkzame stoffen en eventueel hulpstoffen).

Het Ctgb heeft al jarenlang releasers in Nederland toegelaten, waarbij tot nu toe nooit specifiek beschreven is dat het hier eigenlijk gaat om een in situ generatie van een werkzame stof. Er zijn bijvoorbeeld producten op basis van natriumhypochloriet die in feite actief chloor in situ genereren. In de toekomst zal bij overgang naar de Europees geharmoniseerde toelatingen, de naam van de werkzame stof van deze producten aangepast worden van natriumhypochloriet in: ‘actief chloor vrijgemaakt uit natriumhypochloriet’.

Zoeken:

Service