U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating Producttoelating Aanvraag indienen

Aanvraag indienen

Voordat een product met biociden kan worden toegelaten moet de werkzame stof zijn goedgekeurd door ECHA. Pas daarna kan het product worden geregistreerd bij het Ctgb.

Op de website van ECHA kunt u nagaan of de werkzame stof is goedgekeurd voor het doel (producttype) waarvoor het bij uw product wordt gebruikt. In het toelatingsdocument kunt u bij specifieke bepalingen nagaan of er uitzonderingen gelden voor toepassing onder een bepaald producttype.

Bestaande aanvragen

Is de werkzame stof nog niet goedgekeurd voor het voor u relevante producttype? Dan is het mogelijk dat er al een aanvraag loopt voor de betreffende stof. Op de lijst van goedgekeurde leveranciers van ECHA kunt u nagaan of:

  • De werkzame stof is opgenomen in het Europese herbeoordelingsprogramma. Dat is het programma waarin werkzame stoffen die onder voorgaande regelgeving zijn goedgekeurd, opnieuw worden beoordeeld.
  • Een ander bedrijf al een nieuwe aanvraag voor de betreffende stof in combinatie met het producttype heeft ingediend.

Nieuwe aanvraag indienen

Is de werkzame stof niet goedgekeurd voor het betreffende producttype en is deze niet opgenomen in het herbeoordelingsprogramma of is hiervoor geen aanvraag ingediend? Dan kunt u uw aanvraag indienen bij ECHA. Een aanvraag voor biociden onder de nieuwe Europese Verordening moet via het Europese informatiesysteem R4BP wordt ingediend, er zijn dus geen Nederlandse aanvraagformulier meer.

Productregistratie

Bedrijven die producten met biociden in de handel willen brengen, moeten een aanvraag voor productautorisatie indienen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Zoeken:

Service