U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating Producttoelating Biocidenfamilie

Biocidenfamilie

De Biocidenverordening kent onder voorwaarden de mogelijkheid om meerdere producten onder één toelating te laten vallen. Voor producenten maakt dat de markttoegang gemakkelijker en de administratieve last lager. De verordening gebruikt voor deze toelatingen op basis van dezelfde werkzame stof(fen), het begrip ‘biocidenfamilie’.

Een biocidenfamilie is een groep biociden waarvoor geldt dat ze:

  • soortgelijke toepassingen hebben; 
  • dezelfde werkzame stof(fen) bevatten;
  • een soortgelijke samenstelling hebben waarbij specifieke variaties mogelijk zijn;
  • een soortgelijk risiconiveau en een soortgelijke werkzaamheid hebben.

Biocidenfamilies krijgen net als individuele biociden een toelatingsnummer, ieder lid van de familie krijgt ook nog een achtervoegsel. Een aanvraag voor nationale toelating (met of zonder wederzijdse erkenningen) of Unietoelating kan betrekking hebben op zowel een individuele biocide als een biocidefamilie. 

Familieleden toevoegen

De toelatingshouder kan, nadat een biocidenfamilie is toegelaten, nog familieleden hieraan toevoegen. Daarvoor hoeft hij geen nieuwe aanvraag tot toelating te doen; een kennisgeving volstaat mits men binnen de toelatingsvoorwaarden van de familie blijft.

Tenminste 30 dagen voordat het nieuwe product op de markt komt, informeert de toelatingshouder de bevoegde autoriteit die een nationale toelating voor een biocidenfamilie heeft verleend over dit nieuwe product. Deze kennisgeving is niet nodig als de variatie in de samenstelling uitsluitend geur- en kleurstoffen binnen de toegelaten variaties betreft.

De kennisgeving bevat de exacte samenstelling, de handelsnaam en het achtervoegsel van het toelatingsnummer. Bij toelatingen van de Unie stelt de houder van de toelating het agentschap en de Commissie in kennis.

http://www.ctgb.nl/biociden/onderwerpdossiers/biocidenfamilie 

 

Zoeken:

Service