U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating Producttoelating Tot bezorgdheid aanleiding gevende hulpstoffen

Tot bezorgdheid aanleiding gevende hulpstoffen

Stoffen die naast de werkzame stof in biociden worden gebruikt kunnen hulpstoffen een potentieel risico vormen voor mens en milieu. In de wetgeving van de Biocidenverordening wordt expliciet vermeld dat ‘tot bezorgdheid aanleiding gevende hulpstoffen’ (substances of concern; SoCs) moeten worden meegenomen in de risicobeoordeling.

Beoordeling van Substances of Concern 

Het Ctgb heeft in juni 2013 besloten dat SoCs in biociden per direct zouden worden meegenomen in de beoordeling van biociden. Echter de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van data ter beoordeling van SoCs wordt 2 jaar na het beschikbaar komen van een Europees richtsnoer bij de aanvrager neergelegd.

Humane toxicologie 

In november 2014 is tijdens de CA-meeting voor het aspect humane toxicologie een richtsnoer aangaande SoCs door de lidstaten aangenomen. Het Ctgb heeft besloten dat de nieuwe vereisten voor het aanleveren van humaan toxicologische gegevens 2 jaar na publicatie van de richtsnoer (18 november 2016), ingaan. Deze nieuwe aanvraagvereisten gelden voor aanvragen onder biociden verordening (BPR) en nationaal overgangsrecht.
Voor aanvragen die worden ingediend in de periode tot 18 november 2016 hanteert het Ctgb de beleidslijn aangaande SoCs zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2013.

Milieu 

Voor milieu blijft de situatie zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2013; er zullen dus nog geen vereisten voor het datadossier SoCs voor het aspect milieu bij aanvragers worden neergelegd. Aanvragers behouden het recht om vrijwillig een datadossier voor milieu in te dienen voor SoCs.
Meer informatie over deze beleidslijn staat op de website van het Ctgb.

Zoeken:

Service