U bevindt zich op: Home nl Nieuws 2016 belangrijk jaar voor behandelde voorwerpen

2016 belangrijk jaar voor behandelde voorwerpen

In 2016 worden regels van kracht voor voorwerpen die met biociden zijn behandeld. Deze ‘behandelde voorwerpen’ vallen sinds 2013 onder de biocidenverordening. Er komt onder andere een beoordelingsverplichting voor de werkzame stoffen waarmee de voorwerpen zijn behandeld. Deze verplichting wordt stapsgewijs ingevoerd en 2016 wordt hierin een belangrijk jaar.

 

Voorbeelden van behandelde voorwerpen zijn vloerbedekking met een coating  die bacteriegroei remt, runderleer dat is behandeld om aantasting door schadelijke organismen te voorkomen en verf waaraan conserveringsmiddelen zijn toegevoegd. Wanneer deze producten worden aangeboden op de markt, moeten de werkzame stoffen zijn goedgekeurd voor het doel waarvoor zij worden gebruikt.

Dossier indienen vóór 1 september 2016

Het komend jaar is hierbij belangrijk omdat het dossier voor  aanvraag van goedkeuring van de werkzame stof van het behandelde voorwerp bij ECHA moet zijn ingediend vóór 1 september 2016. Een behandeld voorwerp met een werkzame stof waarvoor dan geen aanvraag voor de combinatievan werkzame stof(fen) en productsoort(en) is ingediend, mag per 1 maart 2017 niet meer op de markt worden gebracht.

Voorwerpen, behandeld met nieuwe combinaties van werkzame stoffen en productsoorten kunnen vanaf 1 september 2016 pas op de markt worden gebracht wanneer de werkzame stoffen voor de betreffende productsoort zijn goedgekeurd. Voor behandelde voorwerpen geldt, net als voor andere biociden, dat voor de specifieke producten een toelating moeten worden verkregen. In Nederland beoordeelt het het Ctgb de aanvragen voor producttoelating.

Eisen aan etikettering

De etiketteringsverplichtingen voor behandelde voorwerpen zijn sinds 1 september 2013 van kracht, hiervoor geldt geen overgangsregeling. Indien de goedkeuring van de stof dat eist of indien het product een werking claimt gebaseerd op of afgeleid van de behandeling met het biocide, dan moet het product voorzien worden van een etiket met daarop:

  • een verklaring dat in het behandelde voorwerp biociden zijn verwerkt;
  • de aan het behandelde voorwerp toegeschreven biocidale eigenschap;
  • de naam van de werkzame stof die in de biocide is verwerkt;
  • de naam van alle (eventuele) in de biocide vervatte nanomaterialen gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes; een gebruiksaanwijzing met inbegrip van de te nemen voorzorgmaatregelen  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken:

Service