U bevindt zich op: Home nl Nieuws Ctgb: "Toelatinghouder wees attent op de gewijzigde classificatie van formaldehyde"

Ctgb: "Toelatinghouder wees attent op de gewijzigde classificatie van formaldehyde"

Het Ctgb constateert dat toelatinghouders in een aantal gevallen de verplichtingen niet nakomen die volgen uit de gewijzigde CLP-classificatie van de stof formaldehyde. Tot op heden heeft het Ctgb slechts voor één toegelaten middel een dergelijke aanvraag ontvangen. Gezien de verzwaarde classificatie van formaldehyde (carcinogeen 1B), wijst het Ctgb op de eigen verantwoordelijkheid van toelatinghouders om de etiketten aan te passen.

De classificatie heeft geen directe gevolgen voor de toelating zelf maar speelt een rol bij de vernieuwing van de toelating. Per 1 januari 2016 is de nieuwe classificatie van formaldehyde als carcinogeen (kankerverwekkend) officieel van kracht. Formaldehyde is de werkzame stof in veel desinfecteermiddelen.

De verzwaarde classificatie van formaldehyde heeft vergaande consequenties. Middelen op basis van een stof met deze classificatie mogen namelijk niet op de EU-markt worden toegelaten tenzij het middel een groot maatschappelijk belang dient (zoals voor de volksgezondheid of dierenwelzijn) of de blootstelling naar mens en milieu verwaarloosbaar is. 

Zie ook

Ctgb: Toelatinghouder wees attent op de gewijzigde classificatie van formaldehyde 

Vervanging formaldehyde in biociden is al op gang

Formaldehyde nog toegestaan ondanks nieuwe classificatie

Zoeken:

Service