U bevindt zich op: Home nl Nieuws Meer flexibiliteit bij toelating biociden

Meer flexibiliteit bij toelating biociden

Op initiatief van industriepartijen is de Uitvoeringsverordening die de toelating van ‘a same biocidal product’ (SBP) regelt herzien. Een SBP is een product dat identiek is aan een biocide of een biocidefamilie die al een toelating verkregen heeft, of waarvoor de aanvraag voor toelating is ingediend. Het product of de familie die al toegelaten is of waarvoor de toelating is aangevraagd, heet het 'verwante referentieproduct'.

Met de herziene Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1802 wordt het nu mogelijk om de procedure voor het toelaten van een SPB te gebruiken om:

  • een toelating aan te vragen voor een biocide waarbij het referentieproduct is toegelaten als onderdeel van een biocidenfamilie. Bij een biocidenfamilie vallen meerdere producten op basis van dezelfde werkzame stoffen onder één toelating.
  • een nationale toelating aan te vragen waarbij het referentieproduct een Unietoelating heeft.

In alle gevallen geldt dat het verwante referentieproduct een toelating moet hebben of dat de aanvraag voor toelating daarvoor is ingediend.

De Verordening wordt op 1 november 2016 van kracht. Voor die tijd zal ECHA zal de IT tools R4BP en SPC Editor updaten. Er komt een specifieke webpagina, een richtsnoer en op 9 november kunt u deelnemen aan een –gratis- webinar.

 

Zoeken:

Service