U bevindt zich op: Home nl Nieuws Publieke consultatie acht anticoagulatia

Publieke consultatie acht anticoagulatia

Voor acht werkzame stoffen die gebruikt worden in rodenticiden (PT 14) is een publieke consultatie gaande. Het gaat om brodifacoum, bromadiolone, chlorophacinone, coumatetralyl, difenacoum, difethialone, flocoumafe en warfarine. Omdat de goedkeuringstermijn van deze werkzame stoffen binnenkort verstrijkt, zijn de dossiers van deze stoffen herbeoordeeld. De uitkomst is dat alle acht stoffen aan een of meer exclusiecriteria voldoen.

Het Biocidal Products Committee (BPC) heeft voor alle acht werkzame stoffen een advies uitgebracht op basis van de uitgevoerde risicobeoordelingen door de lidstaten. De beoordeelde werkzame stoffen voldoen aan een (of meer) van de criteria voor niet-goedkeuring: artikel 5(1) van de BPR. De goedkeuring van deze stoffen kan dan niet verlengd worden, tenzij een van de voorwaarden voor derogatie wordt voldaan: artikel 5(2) van de BPR. Een stof kan wel worden goedgekeurd wanneer (samengevat):

  • in een worst-case situatie het risico voor mens, dier en milieu van blootstelling aan de stof verwaarloosbaar is;
  • de werkzame stof bewezen essentieel is om een ernstig gevaar voor de gezondheid of voor het milieu te voorkomen
  • niet-goedkeuring zou leiden tot onevenredig grote negatieve gevolgen voor de samenleving.

Om de besluitvorming van de Europese Commissie te ondersteunen, verzamelt ECHA informatie om te beoordelen of een derogatie van toepassing is. De consultatie is gestart op 15 juli en duurt 60 dagen: einddatum voor het indienen van commentaar is 12 september 2016.
 

Zoeken:

Service