U bevindt zich op: Home nl Nieuws Publieke consultatie voor vervanging van stoffen in rodenticiden

Publieke consultatie voor vervanging van stoffen in rodenticiden

Belanghebbenden kunnen bij ECHA informatie indienen over alternatieven voor werkzame stoffen die voor vervanging in aanmerking komen. Het gaat om de stoffen brodifacoum, bromadiolone, chlorophacinone, coumatetralyl, difenacoum, difethialone, flocoumafen en warfarine. Deze stoffen worden gebruikt in biociden die als rodenticide worden toegepast.

ECHA gebruikt verzamelde informatie bij het opstellen een opinie. Het Biocidal Products Committee (BPC) van ECHA neemt opinies aan. Dit zijn adviezen over goedkeuring en niet-goedkeuring van een werkzame stoffen voor gebruik in biociden aan de Europese Commissie, die hierover de wetstekst vaststelt.

Vergelijkende beoordeling

De stoffen zijn goedgekeurd (‘geplaatst’) onder de Biocidenrichtlijn, die in 2013 is vervangen door de Europese Biocidenverordening. Bij plaatsing van alle acht stoffen is besloten dat bij verlenging van het plaatsingsbesluit een vergelijkende beoordeling moest plaatsvinden. De Europese Commissie en Europese competente autoriteiten hebben daarom een werkplan afgesproken waarmee de stoffen in hetzelfde tijdspad beoordeeld worden. De reden voor de vergelijkende beoordeling zijn de risico’s die bij de risicobeoordeling van de stoffen zijn vastgesteld.

De goedkeuringstermijn van enkele van de genoemde stoffen verstrijkt binnen afzienbare tijd. Omdat de stoffen voor vervanging in aanmerking komen, wint ECHA informatie in over mogelijke vervangende stoffen door middel van de publieke consultatie. Belanghebbenden kunnen deze informatie tot 15 februari 2016 indienen bij ECHA.
 

 

 

Zoeken:

Service