U bevindt zich op: Home nl Nieuws Vlokmiddelen vallen nu onder de Biocidenverordening

Vlokmiddelen vallen nu onder de Biocidenverordening

De Europese Commissie heeft een Manual of Decisions ingetrokken om verwarring te voorkomen over de vraag of vlokmiddelen onder de biocidenregelgeving vallen. Het gaat hier om middelen die als doel hebben algen te laten uitvlokken. In 2012 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat producten die indirect werken op doelorganismen onder de biociden regelgeving vallen (Söll-arrest).

Tot 2012 gingen de Europese Commissie en de lidstaten ervan uit dat dit niet het geval was. Een aantal casussen en beslissingen die vermeld zijn in de Manual of Decisions for implementation of Directive 98/8/EC zijn gebaseerd op de aanname dat producten met een indirecte biocide werking niet onder de definitie van een biocide vielen. Om verwarring te voorkomen heeft de Europese Commissie  op 1 oktober 2015 de Manual of Decisions ingetrokken.

Voor vlokmiddelen die als doel hebben om algen te bestrijden door ze te laten uitvlokken of voedingstoffen voor organismen (zoals algen en bacteriën) uit water weg te vangen betekent dit, dat dergelijke vlokmiddelen nu wel onder de Biocidenverordening vallen. De Biocidenverordening is de opvolger van de Biocidenrichtlijn.

Vlokmiddelen uiterlijk 1 oktober 2016 aanmelden

Ondernemingen, waarvan de producten als gevolg van deze wijziging nu wel onder de Biocidenverordening vallen, dienen uiterlijk 1 oktober 2016 een Europees dossier in te dienen bij een van de lidstaten (in Nederland kan dit bij het Ctgb). Indien er op 1 september 2016 geen Europees dossier is ingediend mogen alle biociden op basis van die stof per 1 september 2017 niet meer op de markt gebracht worden.

Bedrijven die ondersteuning zoeken voor de bepaling of hun product wel of niet onder de Biocidenverordening valt, kunnen bij de  Ctgb-servicedesk of de ECHA-helpdesk terecht.

De rechtszaak in 2012 ging over de vraag of een middel om algen uit een vijver te verwijderen onder de reikwijdte van de Biocidenrichtlijn valt. Het middel was niet direct schadelijk voor de algen maar zorgde voor vlokvorming van de algen. De rechter oordeelde dat dit middel een biocide is omdat het middel onderdeel is van een causaliteitsketen die erop is gericht algen op andere wijze te bestrijden.

Zie ook

Ctgb definitie biociden
 

 

 

 

 

Zoeken:

Service