U bevindt zich op: Home nl Nieuws Voorstel risicobeoordeling bijproducten van desinfectiemiddelen

Voorstel risicobeoordeling bijproducten van desinfectiemiddelen

Bij desinfectie van onder andere zwemwater komen bijproducten vrij doordat het desinfectiemiddel reageert met het aanwezige organische materiaal. Deze desinfectie bijproducten (de zogenaamde DBP’s) zijn soms giftiger dan de actieve stof. Als voorzitter van een Europese werkgroep doet het RIVM binnenkort een voorstel aan ECHA voor de risicobeoordeling van deze bijproducten bij de Europese toelatingsbeoordeling van biociden.

Eerder maakte het RIVM een handleiding voor de risicobeoordeling van DBPs in een aantal producttypen. Op 25 juni is de handleiding besproken in een internationale workshop met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven uit diverse EU-lidstaten. De conclusies worden nu verwerkt in een definitieve handleiding. ECHA zal beoordelen of het voorstel kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Ondertussen gaan de industriële partijen gegevens verzamelen om de toelatingsbeoordeling van een viertal actieve stoffen te kunnen afronden. Voor de humane aspecten zullen zij hierin worden bijgestaan door een adviescommissie die is samengesteld tijdens de workshop.

Moeilijke opgave

Het beoordelen van DBP’s is een moeilijke opgave omdat organische verontreiniging en andere omgevingsfactoren niet helemaal te voorspellen zijn. Deze factoren zijn van grote invloed op de hoeveelheid en het type bijproducten dat wordt gevormd. Er is inmiddels bekend dat er meer dan 600 verschillende DBPs kunnen ontstaan, maar het is niet bekend welke stoffen dit precies zijn. Ook is het niet bekend welke van deze stoffen toxisch zijn.

Deze voorgestelde risicobeoordeling is aanvankelijk uitgewerkt voor de actieve stoffen in het producttype 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), producttype 11 (conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen) en producttype 12 (slijmbestrijdingsmiddelen). De beoordeling moet onderdeel worden van de beoordeling van de actieve stoffen.

Zoeken:

Service