U bevindt zich op: Home nl Over biociden Europese organisaties en comités CA meeting

CA meeting

De CA meeting is de vergadering van bevoegde autoriteiten (CA’s) van de Europese lidstaten, plus Noorwegen, Zwitserland en IJsland. Bevoegde autoriteiten in het kader van de biocidenverordening kunnen ministeries of organisaties zijn die in een Europese lidstaat verantwoordelijk zijn voor implementatie van de biocidenverordening. In Nederland is het Ctgb de bevoegde autoriteit voor de biocidenverordening. Het Ctgb is verantwoordelijk voor de toelating van biociden in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is beleidsverantwoordelijk voor biociden.

De CA meeting wordt vijf keer per jaar in Brussel gehouden. Namens Nederland nemen zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als het Ctgb deel. De notulen van de CA meetings zijn te vinden op het publieke gedeelte van S-CIRCABC. Op deze site vindt u ook een overzicht van documenten die door de CA meeting zijn gepubliceerd. Dit zijn veelal richtsnoer (guidance) documenten, die een invulling geven aan onderdelen van de biocidenverordening.

Zoeken:

Service