Op deze pagina publiceren we berichten die verband houden met het nieuwe coronavirus.


19 mei 2020: Handleiding voor bedrijven 'Fast Tracking the Supply of Disinfectants During Covid-19'

Een industrie-alliantie heeft een praktische gids gepubliceerd voor bedrijven die desinfectiemiddelen produceren of leveren die in de EUEuropese unie te gebruiken zijn tijdens de COVID-19 pandemie.

Lees verder


19  mei 2020: Vrijstelling voor middel ter bestrijding van tijgermuggen

Op 11 mei 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een tweede vrijstelling afgegeven die indirect te maken heeft met de coronacrisis. De  vrijstelling betreft een middel ter bestrijding van de tijgermug.

Lees verder


19 mei 2020: Vrijstelling voor middel voor de conservering van vliegtuigen

Op 8 mei 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vrijstelling afgegeven die indirect te maken heeft met de coronacrisis. De vrijstelling betreft een middel om bacteriegroei in brandstofsystemen van vliegtuigen te voorkomen.

Lees verder


22 april 2020: Plaagdierbeheersing ook tijdens de coronacrisis

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft op 17 april 2020 in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) laten weten dat het belangrijk is dat plaagdierbeheersing tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk doorgaat.

Lees verder


16 april 2020: Overzicht met Europese vrijstellingen van COVID-19 desinfectantia

De Europese commissie heeft een lijst beschikbaar gesteld van desinfectiemiddelen die uitgezonderd zijn van een beoordeling, en verkocht en gebruikt mogen worden tijdens de coronavirus COVID-19 pandemie.

Lees verder


16 april 2020: EC geeft duidelijkheid over wettelijk kader handdesinfectantia

Door de SARS-CoV-2 uitbraak worden de laatste weken veel meer reinigings- en desinfecterende middelen voor de handen gebruikt in de vorm van gel, doekjes of andere producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld. Bedrijven hebben daardoor veel vragen over het wettelijk kader waaronder deze middelen vallen.

Lees verder


16 april: Zweedse associaties roepen op om meer desinfectantia toe te laten

De Zweedse associatie voor professionele hygiëne (BPHR) en de Organisatie voor cosmetica, toiletproducten en detergentia (KoHF) beveelt aan om de beschikbaarheid van desinfectantia te vergroten voor de coronacrisis.

Lees verder


14 april 2020: Vrijstelling voor desinfectiemiddelen farmaceutische industrie

Vier eerder afgegeven vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor gebruik door professionele zorgaanbieders, worden uitgebreid met een toepassing in de farmaceutische industrie.

Lees verder


9 april 2020: Tijdelijke vereenvoudiging in de handel brengen van desinfectiemiddelen

Op 9 april 2020 gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vrijstelling voor het eenvoudig in de handel brengen van desinfectiemiddelen af. 

Lees verder


9 april 2020: Meld productie handdesinfectiemiddelen bij ILT

De ILT roept bedrijven op om zich te melden als zij handdesinfectiemiddelen produceren onder de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie’. Deze tijdelijke vrijstelling geldt voor de productie van handdesinfectiemiddelen volgens twee WHO-formuleringen. Deze handdesinfectiemiddelen mogen uitsluitend op de markt gebracht worden voor professionele zorgaanbieders. ILT vraagt bedrijven hiervoor een aantal gegevens in te vullen op een meldformulier.

Lees verder


31 maart 2020. IGJ: gebruik alleen middelen die vrijgesteld zijn

Voor professionele zorgverleners zijn er tijdelijk meer middelen vrijgesteld om te desinfecteren tegen het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt zorginstellingen en zorgverleners niet in te gaan op aanbiedingen van fabrikanten en leveranciers die andere middelen leveren.

Lees verder


30 maart 2020: Vrijstelling voor desinfectie van oppervlakken

Op 27 maart 2020 gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opnieuw een vrijstelling voor desinfectiemiddelen af. Het is de eerste vrijstelling voor desinfectiemiddelen die worden gebruikt om oppervlakken te desinfecteren. Eerder waren drie vrijstellingen gegeven voor handdesinfectiemiddelen.

Lees verder


26 maart 2020: ILT handhaaft niet bij overtreding artikel 95 Europese biocidenverordening

Het ministerie van IenW heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd.

Lees verder


24 maart 2020: ECHA ondersteunt EU-lidstaten

ECHA ondersteunt EU/ EER-landen en bedrijven om desinfectiemiddelen snel op de markt te kunnen brengen. Informatie en nieuws hierover is te vinden op de speciale corona (COVID-19) pagina op de ECHA website. Hier is ook informatie te vinden over hoe andere lidstaten omgaan met vrijstellingen voor niet-toegelaten desinfectiemiddelen.


24 maart 2020: Derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Het ministerie van IenW gaf dinsdag 24 maart een derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen af. Deze derde vrijstelling betreft het produceren en op de markt brengen van niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen zoals geformuleerd door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA).

Lees verder


23 maart 2020: Veelgestelde vragen over desinfectie en het coronavirus

Vanwege de corona-uitbraak krijgt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) veel vragen over desinfectiemiddelen. Bijvoorbeeld welke desinfectiemiddelen mogen worden geïmporteerd. Ook de vraag of het mogelijk is om een vrijstelling te verkrijgen, wordt vaak gesteld. Een antwoord op deze en andere vragen over de beoordeling en toelating van desinfectiemiddelen zijn te vinden op de website van het Ctgb.


20 maart 2020: Tweede vrijstelling voor handdesinfectiemiddel voor professioneel gebruik

Het ministerie van IenW gaf donderdag 19 maart een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen voor professionele zorgaanbieders.
Lees verder


19 maart 2020: Vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door de corona-uitbraak dreigt een tekort aan middelen voor handdesinfectie in de professionele zorg. Dergelijke middelen vereisen een toelating door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).  
Lees verder


19 maart 2020: Snelle toevoeging virusclaim aan toelating niet mogelijk

Een toelating ‘snel even’ uitbreiden met virusclaim is niet mogelijk. Dit bericht het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) naar aanleiding van vragen om de bestrijding van het coronavirus toe te voegen als toepassing voor desinfectiemiddelen.
Lees verder


19 maart 2020: Infecties met coronavirus voorkomen met desinfectiemiddelen?

Er zijn geen desinfectiemiddelen specifiek toegelaten om het coronavirus te bestrijden. In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim én het juiste toepassingsgebied hiervoor worden gebruikt. Dit volgt uit een bericht van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
Lees verder