Op deze pagina publiceren we berichten die verband houden met het nieuwe coronavirus.

26 maart 2020: ILT handhaaft niet bij overtreding artikel 95 Europese biocidenverordening

Het ministerie van IenW heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd.

Lees verder


24 maart 2020: ECHA ondersteunt EUEuropese unie-lidstaten

ECHA ondersteunt EU/ EER-landen en bedrijven om desinfectiemiddelen snel op de markt te kunnen brengen. Informatie en nieuws hierover is te vinden op de speciale corona (COVID-19) pagina op de ECHA website. Hier is ook informatie te vinden over hoe andere lidstaten omgaan met vrijstellingen voor niet-toegelaten desinfectiemiddelen.


24 maart 2020: Derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Het ministerie van IenW gaf dinsdag 24 maart een derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen af. Deze derde vrijstelling betreft het produceren en op de markt brengen van niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen zoals geformuleerd door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA).

Lees verder


23 maart 2020: Veelgestelde vragen over desinfectie en het coronavirus

Vanwege de corona-uitbraak krijgt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) veel vragen over desinfectiemiddelen. Bijvoorbeeld welke desinfectiemiddelen mogen worden geïmporteerd. Ook de vraag of het mogelijk is om een vrijstelling te verkrijgen, wordt vaak gesteld. Een antwoord op deze en andere vragen over de beoordeling en toelating van desinfectiemiddelen zijn te vinden op de website van het Ctgb.


20 maart 2020: Tweede vrijstelling voor handdesinfectiemiddel voor professioneel gebruik

Het ministerie van IenW gaf donderdag 19 maart een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen voor professionele zorgaanbieders.
Lees verder


19 maart 2020: Vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door de corona-uitbraak dreigt een tekort aan middelen voor handdesinfectie in de professionele zorg. Dergelijke middelen vereisen een toelating door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).  
Lees verder


19 maart 2020: Snelle toevoeging virusclaim aan toelating niet mogelijk.

Een toelating ‘snel even’ uitbreiden met virusclaim is niet mogelijk. Dit bericht het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) naar aanleiding van vragen om de bestrijding van het coronavirus toe te voegen als toepassing voor desinfectiemiddelen.
Lees verder


19 maart 2020: Infecties met coronavirus voorkomen met desinfectiemiddelen?

Er zijn geen desinfectiemiddelen specifiek toegelaten om het coronavirus te bestrijden. In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim én het juiste toepassingsgebied hiervoor worden gebruikt. Dit volgt uit een bericht van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
Lees verder