Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie - BPRS

Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (Forum) is een netwerk van instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het Forum valt onder ECHA en heeft als doel een grondige, gecoördineerde en geharmoniseerde handhaving te waarborgen. In 2017 heeft het Forum de BPRS (subgroep voor de Biocidenverordening) opgericht, die driemaal per jaar bijeenkomt.

Meer informatie vindt u op de ECHA website.