Om onder de biocidenverordening een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide te verkrijgen in Nederland of andere lidstaten, kunt u kiezen uit verschillende aanvraagtypen: Nationale toelating, Wederzijdse erkenning of Unietoelating.