Het Biocidal Products Committee (BPC) stelt adviezen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op. Dit zijn adviezen aan de Europese Commissie over goedkeuring, verlenging van goedkeuring en niet-goedkeuring van werkzame stoffen voor gebruik in biociden. De Europese Commissie stelt uiteindelijk de wetstekst vast.

Indienen dossier CA maakt risicobeoordeling Publicatie van CAR Aanvrager en andere CA's geven commentaar op CAR CA past CAR aan Bespreking in BPC Afronding risicobeoordeling door CA BPC stelt advies op voor EC EC stelt wettekst op Permanent Comité stemt over wettekst EC publiceert wettekst