ECHA wijst Britse toelatinghouders van biociden erop dat ze in actie moeten komen vanwege de Brexit. De overgangsperiode voor het verlaten van de EUEuropese unie door het Verenigd Koninkrijk (VK) zit er op 1 januari 2021 op. Dit heeft gevolgen voor toegelaten biociden van toelatinghouders uit het VK.

ECHA geeft aan dat producttoelatingen die in het bezit zijn van bedrijven die in het VK zijn gevestigd aan het einde van de overgangsperiode overgedragen moeten worden aan een nieuwe toelatinghouder binnen de EU / EER.

Op de website van het Ctgb zijn de gevolgen van de brexit voor biociden aanvragen weergeven. Voor de verschillende mogelijke situaties is aangegeven of actie nodig is, en zo ja, wat er gedaan moet worden.