Thumbnail

ECHA heeft vier richtsnoeren herzien waarin de datavereisten zijn vastgelegd voor het Europese traject van goedkeuring van werkzame stoffen in biociden.

De herziene documenten zijn de delen A van de volgende richtsnoeren van de biocidenverordening:

In alle documenten is de algemene inleiding gewijzigd en is de vormgeving en leesbaarheid verhoogd. In Volume II is het gewijzigde deel A nu afgestemd met de delen B+C vanwege recente wijzigingen in de wetstekst en toepasbaarheid van het richtsnoer.

Deze webpagina van ECHA biedt een schematisch overzicht van alle biociden-richtsnoeren. Wat verder naar beneden op deze pagina vindt u onder het betreffende 'Volume' de herziene documenten.