Nederlandse handhavende en beoordelende instanties stellen soms documenten op waarin zij duidelijkheid geven over bepaalde grensgebieden. Hier volgt een overzicht van de beschikbare documenten.

Reinigingsmiddel of desinfecteermiddel (biocide)

Er is een grensgebied tussen biociden en reinigingsmiddelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hiervoor een leidraad opgesteld: Leidraad voor de bepaling van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen (biociden)

Biocide met toepassing als gewasbeschermingsmiddel

Bij biociden met een toepassing die gericht is op gewasbescherming, moet deze toepassing in de toekomst onder de gewasbeschermingsregelgeving worden aangevraagd en beoordeeld. Het Ctgb heeft hierover in een notitie duidelijkheid gegeven.

Lokstoffen: wel of geen biocide

Lokstoffen (feromonen) vallen in sommige gevallen onder de Biocidenverordening, in andere gevallen niet. Het Ctgb heeft het beleid hierover op de website geplaatst.

Biocide of (dier)geneesmiddel

Er is een grensgebied tussen biociden en geneesmiddelen of diergeneesmiddelen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hebben een beleidsdocument gepubliceerd dat helderheid verschaft als het gaat om desinfecterende producten: Afbakening Biociden en Geneesmiddelen.