U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating In situ gegenereerde werkzame stoffen Goedkeuring in situ gegenereerde stoffen

Goedkeuring in situ gegenereerde stoffen

De gegenereerde werkzame stoffen (in combinatie met precursors) moeten worden/zijn goedgekeurd voor opname in het Europese werkprogramma voor onderzoek van werkzame stoffen in biociden. De laatste mogelijkheid (op basis van artikel 93 van de Biocidenverordening) voor bedrijven om voor bestaande producten/systemen een aanvraag in te dienen was 1 september 2016.

Als zo’n aanvraag is ingediend en goedgekeurd door ECHA, komt de stof in het werkprogramma. Biociden waarin deze stoffen worden mogen dan op de markt blijven totdat de beoordeling van de stof is afgerond en een beslissing is genomen over goedkeuring of niet-goedkeuring.

Als een dergelijke aanvraag tot opname in het werkprogramma niet is ingediend, mogen bedrijven deze systemen vanaf 1 september 2017 niet meer op de markt aanbieden. Voor nieuw ontwikkelde systemen kan uiteraard altijd een aanvraag voor goedkeuring worden ingediend. Deze mogen pas op de markt worden aangeboden nadat goedkeuring is verleend.

De Europese Commissie heeft een guidance document opgesteld met informatie over de wijze waarop met in-situ gegenereerde werkzame stoffen wordt omgegaan binnen de Biocidenverordening.

Zoeken:

Service