U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating Openbare raadplegingen

Openbare raadplegingen

ECHA organiseert openbare raadplegingen om van alle geïnteresseerde partijen informatie te verzamelen voor het beoordelen van werkzame stoffen die vervangen moeten worden. Werkzame stoffen moeten vervangen worden als ze bepaalde gevaarlijke eigenschappen hebben. Tijdens de openbare raadplegingen kunnen belanghebbenden informatie indienen over vervangende werkzame stoffen.

Om te bepalen welke werkzame stoffen vervangen moeten worden, zijn in de biocidenverordening vervangingscriteria en uitsluitingscriteria vastgesteld. Werkzame stoffen die voldoen aan de uitsluitingscriteria hebben meer gevaarlijk eigenschappen dan stoffen die voldoen aan vervangingscriteria. ECHA schrijft een openbare raadpleging uit wanneer werkzame stoffen aan vervangingscriteria of uitsluitingscriteria voldoen.

Vervangingscriteria

Als werkzame stoffen voldoen aan de vervangingscriteria, dan schrijft ECHA een openbare raadpleging uit om te beoordelen of er alternatieve werkzame stoffen beschikbaar zijn voor de te vervangen werkzame stof. ECHA neemt de informatie uit de openbare raadpleging mee in het beoordelingsrapport van de werkzame stof. Wanneer Europese lidstaten een biocide beoordelen voor toelating, moeten zij het beoordelingsrapport hierin meenemen.

Uitsluitingscriteria

ECHA schrijft ook een openbare raadpleging uit wanneer werkzame stoffen voldoen aan de uitsluitingscriteria. In eerste instantie is dan de conclusie dat deze werkzame stof niet mag worden goedgekeurd. Er zijn afwijkingsgronden, op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat een werkzame stof essentieel is. Als blijkt dat een werkzame stof aan de afwijkingsgronden voldoet, dan kan deze toch worden goedgekeurd. Bij de beoordeling van het middel waarin de werkzame stof is verwerkt, moeten lidstaten opnieuw kijken of er een alternatief is.

Openbare raadplegingen worden bekendgemaakt via de website van ECHA.

Openbare raadplegingen:

15 februari 2018: Tweede openbare raadpleging vitamine D3

21 september 2017: Openbare raadpleging voor toelaten HPT en MBO

31 augustus 2017: Openbare raadpleging voor vervanging vitamine D3

 

Zoeken:

Service