U bevindt zich op: Home nl Nieuws Nieuw Europees samenwerkingsverband voor biocideninspecties

Nieuw Europees samenwerkingsverband voor biocideninspecties

De nationale biocideninspecties gaan Europees samenwerken in de nieuwe handhavingsgroep BEG (BPR Enforcement Group). Doel hiervan is het uitwisselen van informatie en kennis en het harmoniseren van inspecties, zodat een gelijk speelveld ontstaat. De lidstaten zijn en blijven zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van toezicht en de handhaving van de Europese Biocidenverordening (BPR).

De nationale inspecties moeten volgens de biocidenverordening inspecties en controles uitvoeren en ze moeten eens in de 5 jaar bij de Europese Commissie een rapport indienen met informatie over de resultaten van uitgevoerde inspecties. Naast de Inspectie Leefomgeving en Transport is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) daarbij een belangrijke toezichthouder.

De inspecties vinden het wenselijk dat er regelmatig afstemming is op Europees niveau, ook om uiteindelijk een gelijk speelveld te creëren. Onder ECHA bestaat al een ‘Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie’. Dit forum coördineert een netwerk van nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van REACH en de CLP verordening in de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het is de bedoeling om de handhaving van biociden uiteindelijk onderdeel uit gaat maken van Forum. De weg daarheen is lang en in de tussentijd wordt BEG opgericht om alvast te kunnen starten met informatie-uitwisseling tussen inspecties van biociden.

Bevoegde autoriteiten

De BEG is opgericht door Europese bevoegde autoriteiten (CA’s). Dit zijn de instanties die verantwoordelijk zijn voor de toelating van biociden in de lidstaten. In Nederland zijn dit het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ctgb. De bevoegde autoriteiten komen bijeen tijdens de CA vergadering in Brussel. Van daaruit geven zij input aan de Europese Commissie over biociden-regelgeving.

De BEG wordt georganiseerd gelijktijdig met de bijeenkomsten van Forum. Namens Nederland zal naar verwachting de Inspectie Leefomgeving en Transport aan het overleg deelnemen.

Meer informatie:

ChemicalWatch: Commission paper on BEG

Zoeken:

Service