In biociden mogen alleen werkzame stoffen worden gebruikt die op Europees niveau zijn goedgekeurd. De Biocidenverordening (BPR) onderscheidt bestaande werkzame stoffen en nieuwe werkzame stoffen.